Akredytacje prasowe na mecz Polska-Niemcy

Wielkopolski ZPN rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie akredytacji prasowych na spotkanie reprezentacji do lat 19. Mecz Polska – Niemcy rozegrany zostanie w czwartek, 3 września o godzinie 14:30 w Kaliszu. 

Przedstawiciele mediów mogą ubiegać się o dwa rodzaje akredytacji: PRASA (uprawniające do wstępu i poruszania się po trybunach) oraz FOTO (umożliwiające pracę w trakcie meczu z poziomu murawy). Złożenie wniosku następuje poprzez wysłanie na adres media@wielkopolskizpn.pl wiadomości zawierającej:

– imię i nazwisko dziennikarza;
– numer PESEL;
– rodzaj akredytacji;
– telefon kontaktowy;
– nazwę reprezentowanej redakcji.

Aplikacje można składać do 31 sierpnia.

Szczegóły dotyczące przyznawania akredytacji można znaleźć na stronie Wielkopolskiego ZPN – https://wielkopolskizpn.pl/aktualno%C5%9Bci/akredytacje-prasowe-na-mecz-polska-niemcy/