KKS z dotacją Miasta Kalisza

Z radością informujemy, że Rada Miasta Kalisza, w ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu, zdecydowała się przyznać spółce Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o. dotację, z tytułu rozgrywek III ligi, na pierwsze półrocze 2020 roku.

Konkurs został ogłoszony, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2019, a KKS Kalisz złożył w tej sprawie jeden wniosek. Komisja Konkursowa przystąpiła do oceny dokumentów oraz wytypowania klubów sportowych, które wnioskowały o dofinansowanie z budżetu Miasta Kalisza, na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu. W wyniku wielowątkowej dyskusji, podczas posiedzeń Komisji, której przewodniczył Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, oraz po szczegółowym zapoznaniu się z zawartością merytoryczną i kalkulacją finansową, zawartą w złożonych wnioskach, miasto zdecydowało się przyznać dotację “niebiesko-biało-zielonym”. Oprócz “Trójkolorowych”, dofinansowanie przyznano także MKS-owi Kalisz.