KKS Kalisz z dotacją na utrzymanie i rozwój bazy sportowej

Miasto Kalisz rozstrzygnęło konkurs ofert na realizację, w 2020 roku, zadań z zakresu rozwoju sportu, obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej. Złożone przez klub KKS Kalisz wnioski zostały zatwierdzone przez Komisję Konkursową, a decyzja ta skutkować będzie wsparciem finansowym samorządu dla “Trójkolorowych”.

KKS Kalisz, w przygotowanej ofercie, wnioskował o środki na utrzymanie oraz wynajem w 2020 roku obiektów sportowych i terenów zielonych klubu, a także basenu pływackiego i sali bokserskiej. Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Krystiana Kinastowskiego, przystąpiła 8 stycznia 2020 roku do oceny ofert, które zostały złożone w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. We wniosku naszego klubu, nie stwierdzono uchybień formalnych. Oprócz “niebiesko-biało-zielonych”, swoje oferty zgłosiły także inne spółki oraz stowarzyszenia sportowe, działające na terenie naszego miasta. Z budżetu kaliskiego samorządu, na ten cel, przeznaczono łącznie 600 tysięcy złotych, a środki te, w znacznym stopniu, pozwolą na poprawę warunków do trenowania wśród dzieci i młodzieży.