KKS z dotacją Miasta Kalisza

Miło nam poinformować, że komisja konkursowa, której przewodniczył Wiceprezydent Miasta Kalisza, Grzegorz Kulawinek, przyznała Kaliskiemu Klubowi Sportowemu dotację na udział drużyny w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn. Oferta została rozstrzygnięta w konkursie, na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.

Konkurs został ogłoszony, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2020, a KKS Kalisz złożył w tej sprawie jeden wniosek. Komisja konkursowa przystąpiła do oceny dokumentów oraz wytypowania klubów sportowych, które wnioskowały o dofinansowanie z budżetu Miasta Kalisza, na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu. W wyniku wielowątkowej dyskusji, podczas posiedzeń Komisji, której przewodniczył Wiceprezydent Miasta Kalisza, Grzegorz Kulawinek, a także po szczegółowym zapoznaniu się z zawartością merytoryczną i kalkulacją finansową, zawartą w złożonych wnioskach, miasto zdecydowało się przyznać dotację “niebiesko-biało-zielonym”. Oprócz “Trójkolorowych”, dofinansowanie przyznano także MKS-owi Kalisz.

We wnioskach złożonych w konkursie, nie stwierdzono uchybień formalnych.