Miasto Kalisz wspiera “Trójkolorowych”!

Miło nam poinformować, że komisja konkursowa, której przewodniczył Wiceprezydent Miasta Kalisza, Grzegorz Kulawinek, przyznała Kaliskiemu Klubowi Sportowemu dotację na udział drużyny w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn. Oferta została rozstrzygnięta w konkursie, na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.

Konkurs został ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2022 roku, a KKS Kalisz złożył w tej sprawie jeden wniosek. W wyniku wielowątkowej dyskusji, podczas posiedzeń Komisji, której przewodniczył Wiceprezydent Miasta Kalisza, Grzegorz Kulawinek, a także po szczegółowym zapoznaniu się z zawartością merytoryczną i kalkulacją finansową, zawartą w złożonych wnioskach, miasto zdecydowało się przyznać dotację “Trójkolorowym”. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów udziału drużyny w nowym sezonie.

Władzom naszego miasta bardzo dziękujemy za wsparcie!