“Trójkolorowi” z dotacją miasta na realizację programów szkolenia sportowego

14 stycznia rozstrzygnięto konkurs, na realizację w 2021 roku, zadań z zakresu rozwoju sportu, obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sukcesy młodych zawodników. Z radością informujemy, że złożone przez KKS Kalisz oferty, zostały zatwierdzone przez Komisję Konkursową, a decyzja ta będzie skutkować wsparciem finansowym z budżetu Miasta Kalisza.

Złożone przez Dumę Kalisza aplikacje, dotyczyły realizacji programów szkolenia sportowego, objętego Systemem Sportu Młodzieżowego. Kaliski Klub Sportowy otrzyma fundusze, które zostaną przeznaczone na rozwój dzieci i młodzieży w pływaniu, piłce nożnej, gimnastyce artystycznej, boksie olimpijskim oraz tenisie ziemnym. Dotacja miasta to gwarancja zapewnienia odpowiednich warunków do trenowania, dla naszych młodych zawodników i zawodniczek, w różnych sekcjach.

Łącznie Miasto Kalisz przeznaczyło na ten cel, wliczając także dyscypliny nieobjęte Systemem Sportu Młodzieżowego, prawie 2 miliony złotych. Środki zostały podzielone na wszystkich oferentów, których ocena aplikacji przekroczyła 70 punktów.