Uwaga rodzice! Ważne informacje dotyczące grup młodzieżowych!

W związku ze zmianami w strukturach klubu oraz w celu dostosowania dokumentacji do wymogów Ustawy z dnia 18 maja 2018 roku niezbędne będzie wypełnienie oraz podpisanie niżej wymienionych dokumentów:

– deklaracja członkowska
– umowa
– regulamin

Warunkiem podpisania umowy z klubem jest brak zaległości w opłacaniu składek do dnia podpisania umowy włącznie.

Umowę wraz z deklaracją oraz regulaminem w dwóch egzemplarzach należy podpisać i dostarczyć do sekretariatu klubu w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 roku. Sekretariat otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:30

Po dniu 15 lutego 2019 roku udział w zajęciach bez podpisania umowy nie będzie możliwy.

Wszystkie dokumenty do pobrania w sekretariacie klubu (trybuna zachodnia stadionu przy ulicy Łódzkiej 19-29) lub poniżej:

Deklaracja członkowska – pobierz tutaj
Regulamin – pobierz tutaj
Umowa – pobierz tutaj