Dziękujemy za okazane wsparcie! Podsumowanie akcji przekazania 1%

Zawodnicy wszystkich sekcji oraz Zarząd Kaliskiego Klubu Sportowego dziękują za okazane wsparcie, w postaci przekazania 1% podczas składania zeznań podatkowych za 2020 rok. Łącznie zabrane zostało prawie 30 tysięcy złotych, a środki zostaną podzielone według opisu w deklaracjach. Przypomnijmy, że w tym roku to Państwo wybierali cel, na który mają zostać przekazane pieniądze.

W uzupełnianych deklaracjach wskazywali Państwo konkretną sekcję, a nawet roczniki, na które mają zostać przekazane środki. Podział zebranych funduszy jest następujący:
– sekcja tenisa 9457,7 zł,
– sekcja boksu 25,00 zł,
– sekcja pływacka 2549,70 zł,
– sekcja gimnastyki artystycznej 862,00 zł,
– sekcja piłki nożnej 16060,7 zł.

Bez określenia celu, przekazane zostało 832,60 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na cele statutowe.

W przypadku środków na sekcję piłki nożnej, najwięcej udało się zebrać rocznikom 2005 i 2007. Pieniądze rozdysponowane zostaną na szkolenie i organizację turniejów piłkarskich, a także działalność seniorskiej drużyny KKS-u Kalisz.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć Kaliski Klub Sportowy i podarować 1%.