Dziękujemy za przekazane 1,5% podatku!

Zakończył się okres rozliczeń podatkowych za 2022 rok. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto zdecydował się przekazać 1,5% na Kaliski Klub Sportowy. W ten sposób przyczyniliście się do rozwoju wszystkich sekcji Dumy Kalisza!

W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedstawimy podsumowanie kwotowe przekazanych do klubu środków.