Przyznano dotacje na utrzymanie i rozwój bazy oraz organizację imprez

Komisja, pod przewodnictwem Wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka, rozstrzygnęła dwa konkursy w ramach corocznych dotacji przyznawanych na utrzymanie i rozwój bazy oraz organizację imprez w 2022 roku. Poniżej prezentujemy listę zadań, na które Kaliski Klub Sportowy otrzyma finansowe wsparcie z miejskiego budżetu.

Cztery sekcje Kaliskiego Klubu Sportowego (piłki nożnej, gimnastyki artystycznej, pływania oraz boksu), na zadania związane z utrzymaniem i rozwojem bazy sportowej, otrzymały łącznie 105 tysięcy złotych. Drugoligowy zespół Dumy Kalisza, na ten sam cel, otrzymał dotację w wysokości 70 tysięcy złotych. Oferty złożone przez UKS 17 Kalisz, MMA Tornado Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Tenisowe oraz Akademię Sportu AMBER Sp. z o.o. nie uzyskały niezbędnego minimum średniej ilości punktów. Oprócz “Trójkolorowych”, na to zadanie dotację otrzymały inne kaliskie kluby m.in. KS Prosna Kalisz, MKS Kalisz czy Calisia 14. Na ten cel Miasto Kalisz przeznaczyło 400 tysięcy złotych.

Poinformowano także o wynikach konkursu na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu, obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu. Na ten cel, w miejskim budżecie na 2022 rok, przydzielono 100 tysięcy złotych. Kaliski Klub Sportowy otrzymał łącznie 9 tysięcy złotych, na organizację wydarzeń sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, upowszechniających popularne dyscypliny sportowe. Niezbędne minimum punktowe otrzymały imprezy:
– X Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka: 4 tysiące złotych,
– XVII Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza: 2 tysiące złotych,
– Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu: 3 tysiące złotych.

– Dotacje na utrzymanie i rozwój bazy sportowej oraz organizację turniejów, które otrzymaliśmy na rok 2022, są niższe niż w ubiegłym roku. Spowodowane jest to zmniejszeniem środków na te zadania przez Miasto Kalisz. Sytuacja ta dotyczy nie tylko naszego klubu. Trzeba również wziąć pod uwagę zwiększone koszty związane z dzierżawą boisk sportowych i hal przez wszystkie sekcje. Mogę zapewnić, że wykorzystamy dotacje w maksymalnie rozsądny sposób. Mimo to, bez wypracowania dodatkowych środków na te zadania, m.in. poprzez działalność gospodarczą, zdobycie kolejnych sponsorów, akcję 1% i inne, a także przez obniżenie kosztów, nie jesteśmy w stanie dobrze zadbać o utrzymanie bazy klubowej i odpowiednią organizację imprez sportowych – ocenił Wiceprezes Zarządu Kaliskiego Klubu Sportowego, Robert Trzęsała. – Mam nadzieję, że dzięki większemu zaangażowaniu całej społeczności KKS-u oraz każdej sekcji, mimo wszystko uda nam się rok 2022 dobrze zamknąć pod kątem organizacyjno-finansowym, a przede wszystkim sportowym – dodał włodarz Dumy Kalisza.

Kaliski Klub Sportowy serdecznie dziękuje władzom naszego miasta za okazane wsparcie!

Całość komunikatów związanych z dotacjami na utrzymanie i rozwój bazy oraz organizację imprez, można przeczytać na stronach Urzędu Miasta Kalisza:
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/sport/komunikat,45646
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/sport/komunikat,45648